Komárom-Esztergom megyei könyvtárosok online folyóirata

LAPUNKRÓL

Történet

Szerkesztőség, rovatok

Laparchívum


Történet

A Kemlib című online szakmai folyóirat 2011 januárja óta jelenik meg a József Attila Megyei és Városi Könyvtár gondozásában, pdf formátumban. ISSN azonosítója: 2062-5782. A közzététel egyrészt a http://kemlib.jamk.hu webhelyen keresztül történt 2018-ig, 2019-től pedig a http://kemlib.jamvk.hu webhely szolgál erre. Emellett hírlevélként kiküldjük az aktuális számok linkjét könyvtáraknak és feliratkozott érdeklődőknek.

A lap hírt ad könyvtáraink rendezvényeiről, életéről és egyéb kulturális eseményekről, alapvetően megyei vonatkozásban. Kitekintést nyújt még azokra az ügyekre, eseményekre is, amelyek valamilyen módon kötődnek a könyvtárakban dolgozó munkatársak tevékenységéhez.

Kezdetben, 9 évvel ezelőtt az alábbi cél vezérelte dr. Voit Pál felelős kiadót és Feketsné Kisvarga Anita felelős szerkesztőt a lap létrehozásában, terjesztésében:

A korszakunkra jellemző elektronikus információtovábbítás terjedése és a gazdaságossági szempontok együttesen indokolták, hogy megújítsuk, megváltoztassuk a TékaTéma* megjelenését. Az utód, a KemLib nem csak formailag változik, azaz már nem nyomtatásban, hanem elektronikus úton jut el olvasójához, hanem tartalmában is egyesíti a korábbi Hírlevelünket és a könyvtári eseményekről, a könyvtári életről szóló szakmai beszámolókat szűkebb hazánkból és a hozzánk közel álló határon túli könyvtárakból. Szakmaiság, gyorsaság, pontosság. E hármas egység jegyében a megyei könyvtár ezennel útjára bocsátja megújult lapját. Kedves Kolléga! Írjuk, szerkesszük együtt ezt az online folyóiratot, legyen ez mindannyiunk könyvtáros fóruma – mindannyiunk megelégedésére.

* Amire az idézet utal: Téka Téma néven, 1990-2010 között jelent meg egy kéthavi folyóirat papír kiadásban, kb. 18 oldalon. Kiadója és terjesztője a tatabányai József Attila Megyei Könyvtár volt. Dr. Monostori Imre felelős kiadót Takács Anna felelős szerkesztő, majd később Kissné Anda Klára segítette ebben a munkában.

Az eltelt idő természetesen különféle változásokat hozott a lapnál, melynek logója, és zöld színátmenetes designja Török Csaba informatikus tervei alapján készült. Személyi vonatkozásban: Feketsné Kisvarga Anitát két év után Világi Orsolya követte a felelős szerkesztői székben. Neki és elődjének is technikai segítséget nyújtott Vida Éva kolléganőnk. 2013 augusztusa óta Szilassi Andrea látta el egy személyben a felelős szerkesztői és a technikai szerkesztői feladatokat, egyben a Kitekintő rovat összeállítását is szerkeszti. Tartalmi vonatkozásban a lap egyre bővült mennyiség és téma tekintetében is. Néhány éve általánosan 60 oldal körüli terjedelemben jelenik meg, igaz, ritkább időközönként: csupán kéthavonta, vagy háromhavonta. 2020. júniusa óta Szikszai Edina a Kemlib felelős szerkesztője és műszaki szerkesztője. 

Lapunkat archiválja az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívuma is. Ott ezen a címen lehet megtalálni: http://epa.oszk.hu/02700/02762

Szerkesztőség, rovatok:

Felelős szerkesztők voltak: Világi Orsolya, Feketsné Kisvarga Anita, Vitéz Veronika, Szilassi Andrea, Szikszai Edina, Mikolasek Zsófia

Megyei körkép  (beszámolók rendezvényekről, konferenciákról, könyvbemutatókról és egyéb, szakmai írások városi és megyei könyvtárak munkatársaitól)
Rovatvezetők voltak: Feketsné Kisvarga Anita, Varga-Duba Réka, Mikolasek Zsófia

Mi újság a KSZR háza táján? (Kistelepülési könyvtárakban történt eseményekről szóló beszámolók.)
Rovatvezetők voltak: Mikolasek Zsófia, Fábián Ildikó

Kitekintő (Megyénk határain túli könyvtári programok, konferenciák; intézményi kapcsolataink; szakmán átívelő, kulturális eseményekről szóló írások)
Rovatvezetők voltak: Szilassi Andrea, Szikszai Edina, Mikolasek Zsófia

Gyereksarok (Események gyermekkönyvtáraink életéből.)
Rovatvezetők voltak: Suller Ildikó 

Helytörténet, honismeret (Könyvrecenziók, nekrológok, tanulmányok összefoglalói, helytörténeti események és könyvbemutatók beszámolói.)
Rovatvezető: dr. Horváth Géza

Egyesületi élet (Beszámolók az MKE tanácsüléseiről és egyéb szakmai programjairól; az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének szakmai programjairól.) Rovatvezetők voltak: Kissné Anda Klára, Szilassi Andrea, Márku Mónika

Klikk (Hírek az Információs Társadalom újdonságaiból) – a rovat megszűnt 2015-ben.
Rovatvezető volt: Vitéz Veronika

Sajtófigyelő (Szerkesztett bibliográfia sajtómegjelenésekről. A cikkek könyvtárakról, könyvtárakat érintő eseményekről szólnak, vagy könyvtárosok egyéb írásai. Tartalmazza az ajánló lapunk előző számában megjelent cikkek adatait is.)
Rovatvezetők voltak: Sámuelné Ábrahám Mónika, Nagy Edit, Bartók Gertrud, Márku Mónika

 

Új tervezett rovatunk 2021/ 4. számtól : “Nemzetiségeink” (Beszámolók a Magyarországon élő nemzetiségekről és nemzetiségi könyvtárosokról/tól) Rovatvezető: Szikszai Edina

 

Laparchívum

Az egyes lapszámokat megtalálják évenkénti bontásban 2019-ig a főoldal második menüjében, az oldal közepén.